Web o CD a DVD

Vítejte na webu kde jsou užitečné návody jak vypalovat data, vytvářet ISO obrazy, virtuální mechaniky, obcházet ochrany...

ISO obrazy

ISO obrazy jsou soubory, které "se vydávají" za fyzické optické disky.
Virtuální mechanika je falešná mechanika, která fyzicky neexistuje, ale ve složce Tento počítač jí normálně naleznete. Do ní se vkládají ISO obrazy, pomocí různých programů.

Neexistují jen "opravdové" optické disky (CD, DVD,...), ale existují i takzvané CD a DVD obrazy, což jsou jakési falešné optické disky které v počítači (softwarově) existují, ale nejsou to reálné fyzické disky. V této rubrice si můžete přečíst kdy a proč se používají a jak je vytvářet a pracovat s nimi. V této rubrice se zaměřujem na nejčastější formát těchto falečných disků, a to formát ISO. ISO obrazy se pomocí programů "vkládají" do virtuálních mechanik.

Jaký je účel ISO obrazů?
Již v záhlaví rubriky je stručně popsáno co to je ISO obraz. Nyní si můžete přečíst jak ISO obraz vytvořit.